Een Barentsz-huis van de grond: quick, not dirty

Een Barentsz-huis van de grond: quick, not dirty cover

Een huis van beton en steen realiseren? Je rekent er al snel een jaar of twee voor. Barentsz Ontdekkingshuizen staan er van ontwerp tot oplevering binnen één jaar tijd. Mét aandacht voor de bouw, oog voor detail en begeleiding van A tot Z. Prettig voor de koper, arbeidstechnisch gunstig voor de bouwer en minder belastend voor het milieu. Quick, maar zeker niet dirty. Hoe kan dat zo snel?

Op een aantal belangrijke pijlers in de ontwikkeling van onze huizen behalen we flinke tijdswinst. We noemen er drie:

1. Snelle start van de vergunningsaanvraag

Co-founder Derk-jan: “We hebben delen van het ontwerpproces gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Daardoor schakelen we snel van voorontwerp naar definitief ontwerp. Zo kunnen we al na 8 weken de omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente.” En dan achterover leunen tot deze is goedgekeurd? Niet bepaald. In de periode van de vergunningsaanvraag wordt het technisch ontwerp uitgewerkt. De vaart erin houden dus!

2. Bouw en proces gestandaardiseerd

Gestandaardiseerd? We noemden het net al. Je zou het niet zeggen als je de variatie aan Barentsz Ontdekkingshuizen ziet. “Omdat we nul-op-de-meter willen, zijn bijvoorbeeld dak- en gevelelementen optimaal geïsoleerd. Die opbouw en processen zijn gestandaardiseerd en de elementen zijn geprefabriceerd. Daar win je snelheid mee. Maar ieder Barentsz-huis is wel heel verschillend, omdat we 100% vormvrijheid hebben in ieder ontwerp”, aldus Derk-jan.

3. Vaste prijsafspraken en één bouwteam

Op zoek naar aannemers? Verschillende offertes aanvragen? Wachten tot aannemers reageren? Het is een tijdrovende klus. Allemaal niet nodig bij de bouw van een Barentsz-huis! “We hebben een eigen fabriek en bouwteam, daardoor werken we met vaste prijsafspraken. Zo weten we precies wat en wanneer er materiaal aankomt en wat het kost.”

Van voorontwerp naar oplevering in 1 jaar

Een Barentsz-huis staat er door tijdswinst op verschillende vlakken dus twee keer zo snel als een regulier huis. Hoe ziet dat proces eruit?

Ontwerpfase – 4 maanden

  • Voorontwerp – 4 weken
    Met behulp van de configurator en een programma van eisen worden alle wensen van de kopers in kaart gebracht. Op basis daarvan maken we een voorontwerp en presenteren we de begroting voor bouw- en investeringskosten.
  • Definitief ontwerp – 4 weken
    Is het voorontwerp naar wens en passen de investeringskosten binnen het budget? Dan werken we het plan uit tot een definitief ontwerp. Hiermee vragen wij vervolgens de omgevingsvergunning aan.
  • Technisch ontwerp – 10 weken
    We maken een complete set bouwtechnische tekeningen met daarbij een omschrijving. Als de prijsopgave akkoord is, stellen we een overeenkomst op voor de realisatie van het huis.

Bouwbegeleiding en oplevering – 8 maanden
De productie en bouw kan starten! Het bouwteam staat onder leiding van één hoofdaannemer die verantwoordelijk is voor de hele bouw. Het casco van het huis wordt geprefabriceerd en in een week op de bouwplaats in elkaar gezet. Vanaf dat moment is het huis ook wind- en waterdicht en werkt ons team verder aan de perfectionering van het Barentsz-huis. Tot slot rekenen we nog 4 maanden voor alle afwerking, elektra en zonnepanelen.

En dan… kan na een jaar de champagnefles ontkurkt worden.

“Snel bouwen betekent minder uitstoot”

Snelheid ook goed voor mens en milieu

De snelheid waarmee een Barentsz Ontdekkingshuis wordt opgeleverd, is winst voor iedereen. Niet alleen voor toekomstige bewoners. Derk-jan: “De arbeidsomstandigheden voor het bouwteam zijn prettig. Ze werken niet maandenlang buiten op de bouwplaats met zwaar materiaal. De bouwtijd is kort en zo’n 60% is geprefabriceerd.” En de belasting voor het milieu? Hij vervolgt: “Snel bouwen betekent minder uitstoot. Relevant en actueel als je kijkt naar de stikstofeisen. We hebben bijvoorbeeld maar een week een hijskraan staan op de bouwplaats.”

Heb jij een uitdagend bouwproject?

Laten we dan eens koffie drinken en kijken of we onze duurzame ambities kunnen bundelen. Onze deur staat altijd open.