ZEN, BENG, Nul-op-de-meter; begrippen rond energieneutraal wonen uitgelegd

energie-neutraal wonen

Elk Barentsz-huis is een nul-op-de-meter-woning (NOM woning). Dat betekent dat alle op jaarbasis benodigde energie door de zonnepanelen op het dak wordt geproduceerd. Naast de energie voor het verwarmen en het koelen van het huis en warm water, is de energieproductie voldoende voor het wassen en koken en de verlichting. Naast nul-op-de-meter-woning zijn er nog meer begrippen rond energie-ambities voor zeer zuinige huizen. We krijgen veel vragen over wat de begrippen over precies inhouden. Dit leggen we je graag uit.

Energieneutraal wonen

Energieneutraal wonen is het opnemen van stroom van het net wanneer je het nodig hebt, maar met je zonnepanelen lever je vervolgens net zoveel stroom terug als je afneemt in een jaar. Je wekt dus net zoveel energie op als je verbruikt. Energieneutraal wonen betekent dus dat je alle gebouwgebonden energie zelf met je woning opwekt. Gebouwgebonden energie is alleen díe energie die nodig is voor het gebouw (lees: de woning) zélf, zoals verwarming en elektra. Let op: energieneutraal wonen betekent dus niet dat de woning helemaal geen externe energietoevoer meer nodig heeft, want naast gebouwgebonden energie heb je ook nog gebruikersgebonden energie nodig voor alle apparaten die in je huis staan.

Nul-op-de-meter

Met behulp van onze rekentool maken we bij Barentsz samen een reële inschatting van het energieverbruik op basis van de gezinssamenstelling en gedrag (zoals bijvoorbeeld douchefrequentie en duur) en de hoeveelheid gebruiksapparaten. Op basis hiervan, en de vorm en de oriëntatie van het huis, wordt het definitieve aantal zonnepanelen bepaald dat – naast overige zaken als de warmtepomp en zeer goede isolatie – nodig is om te zorgen dat je energiemeter aan het eind van het jaar op hetzelfde punt staat als aan het begin: nul! Dat is wat wij bedoelen met een Nul-op-de-meter huis

EPC = 0

Dit wil zeggen dat het gebouwgebonden energieverbruik van een woning of een gebouw op jaarbasis (berekend volgens de Energieprestatienorm NEN 7120), precies op nul uitkomt. De huidige eis volgens het Bouwbesluit voor een nieuwbouwwoning is een EPC van maximaal 0,4. Gebouwgebonden energiegebruik bestaat uit ruimteverwarming, -koeling, warm tapwater, ventilatie en hulpenergie. Onder primair energieverbruik verstaan we de totale som van de energie die gebruikt wordt voor ruimteverwarming, -koeling, warm tapwater, ventilatie, hulpenergie, ventilatie en elektrische apparatuur. 

Hulpenergie 

De energie die nodig is voor de werking van onderdelen van een installatie, zoals ventilatoren, pompen of elektronica, heet ‘hulpenergie’. Hulpenergie wordt mee ingerekend in de globale energieprestatie van een gebouw, in die gevallen waarbij ze niet ingerekend zit in de berekening van de energieprestatie van de installatie zelf.

Bijna energieneutrale gebouwen (BENG)

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna-energieneutraal zijn, een gevolg van de Europese richtlijn EPBD uit 2010 en het Nederlandse Energieakkoord uit 2013. Met BENG Eisen komt er meer nadruk te liggen op het beperken van de energiebehoefte. BENG stelt andere ontwerpeisen aan nieuwbouw. Als koper van een Barentsz huis zul je trouwens geen last hebben van deze verandering.

Passiefhuis

Een Passiefhuis is een (woning)concept met een zeer goede warmte-isolatie en kierdichting. Een passiefhuis maakt optimaal gebruik van passieve zonne-energie, is voorzien van goede zonwering en zomernachtventilatie en uitgerust met gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. Ook gebouwen zoals scholen en kantoren kunnen volgens de principes van ‘passief bouwen’ gerealiseerd worden. 

Active House

Active House is een zeer duurzame bouwvisie, met als uitgangspunt dat binnenklimaat, comfort en energie in balans zijn. Onder meer door beperking van het energiegebruik, het optimaal opwekken van hernieuwbare energie en duurzaamheid. Bij het ontwerpen van een Active House is er een grote mate van ontwerpvrijheid. Ook gaat men uit van de prestatie-eisen van het gehele gebouw.

Duurzaam huis

De eerste stap bij duurzaam bouwen begint met het bouwen van een huis dat zo lang mogelijk kan voldoen aan onze woningbehoefte. Dit wordt gerealiseerd op een verantwoorde manier voor mens en milieu in de breedste zin van het woord. Concreet betekent dit dat je de energievraag van het huis zoveel mogelijk terugdringt door het huis zeer goed te isoleren. Verder kan je ervoor zorgen dat je zelf ten minste zoveel energie opwekt door middel van zonnepanelen, als je op jaarbasis verbruikt. Naast energie besparen is het toepassen van hernieuwbare en onderhoudsvrije materialen van belang.

Elk Barentsz huis is ZEN

En dan bedoelen we niet alleen dat wonen in hout goed is voor je mentale welbevinden. ZEN betekent in de bouwwereld Zeer Energiezuinige Nieuwbouw. Dan gaat het over energieneutrale tot zelfs energieleverende gebouwen. Woon je ZEN, dan woon je dus in een ultiem energiezuinige woning. Vrijwel zonder CO2 uitstoot, onder meer door de isolatie en technieken om je huis van warmte en stroom te voorzien. Bovendien gebruiken we bij Barentsz duurzame bouwmaterialen, zoals verantwoord gekapt hout.

Wil je nog meer weten? Bekijk de FAQ of neem direct contact met ons op!