De mensen van Barentsz: architect Derk-jan Wentink

Wie zijn de mensen achter Barentsz? Vanaf vandaag stellen we ze één voor één aan je voor. Want bij de persoonlijke benadering van Barentsz hoort dat jij weet met wie je praat. Ook online. We trappen af met architect en oprichter Derk-jan Wentink. “Het is prettig om te werken met mensen bij wie je een goed gevoel hebt.”

Dat Derk-jan een eigen architectenbureau zou oprichten stond ondanks zes generaties architecten in de familie niet altijd vast. “Met het architectenbureau van mijn vader, dat achter ons huis zat, heb ik me nooit zo bezig gehouden toen ik jong was. Ik was toen al gek op sporten, dat ben ik nog steeds. Als kind had ik dus nooit het idee om ook architect te worden. Bouwkunde koos ik omdat ik wel beter was in de bètavakken, maar ook weer niet zo technisch was. Pas in het derde jaar begon ik het echt interessant te vinden. Dan ga je om je heen kijken en denk je: ‘verrek, dat hebben mijn vader en grootvader ook gedaan.’”

Architect worden bleek de juiste keuze: “Architectuur is overal om je heen, dat maakt het heel erg leuk. Je kunt het zien, je kunt er doorheen lopen, je ziet het gebouwd worden. Je bedenkt en realiseert dingen die tientallen, zo niet honderden jaren bestaan. “Dat geeft veel voldoening en maakt tegelijkertijd ook nederig.” 

Van opdracht tot ontwikkeling

In 2000 richtte Derk-jan een architectenbureau op: het huidige Nieuw Nederland. Jarenlang voerde het bureau een breed scala aan projecten uit in opdracht. Van klein tot groot en van verbouwing voor particulieren tot grote complexen voor zorgstichtingen en woningbouwverenigingen. Tot het bureau in 2015 een aantal keer gevraagd werd een energiezuinig huis te ontwikkelen. Het werd een groot succes: het beste huis leverde op jaarbasis 50% meer stroom dan dat het verbruikte. Dat was echt een eyeopener. We hebben toen tegen elkaar gezegd: vanaf nu bouwen we alleen nog maar huizen die in hun eigen energiebehoefte kunnen voorzien. Dat concept hebben we Barentsz Ontdekkingshuizen genoemd. Een verwijzing naar de ontdekkingstocht van Willem Barentsz en zijn behouden huis. De afgelopen jaren zijn we veel met Barentsz bezig geweest. Omdat we het leuk vinden én omdat we er veel potentieel in zien. Twee jaar geleden zijn we begonnen met eigen ontwikkeling, waarbij we zelf een stuk grond kopen, daar huizen op zetten en verkopen. We hebben mooie plannen voor de toekomst: we willen ook kleinere types energiezuinige woningen maken zodat steeds meer mensen in een energiezuinig houten huis kunnen wonen.

Teamfoto Barentsz

                        vlnr: Derk-jan, Jochem, Casper en Bonne

Familiebedrijf

Hoewel Barentsz in de basis niet een familiebedrijf is, werkt Derk-jan wel graag samen met goede vrienden, kennissen en familie. Zo wordt zijn vrouw Xandra Wentink-Quelle, advocaat omgevingsrecht, regelmatig ingezet. “Je hoort wel eens dat je privé en zakelijk gescheiden moet houden. Natuurlijk moet er ruimte zijn voor zowel inspanning als ontspanning, maar ik vind het onzin dat je niet kunt samenwerken met vrienden of familie. Ons bureau is juist zo opgebouwd. Casper Hellebrekers is mijn zwager en Bonne Datema is een vriend sinds onze dochters van inmiddels 23 samen in de Berengroep zaten. Verder hebben Jochem van der Spek en ik een zelfde leerschool gehad toen we samen werkten bij Hans van Heeswijk in Amsterdam.

De rode draad van onze samenwerking is een goede vriendschap, weten wat je aan elkaar hebt. Het is prettig om te werken met mensen bij wie je een goed gevoel hebt.”

Droomhuis

Bij het realiseren van een huis zijn er wat Derk-jan betreft drie belangrijke elementen. “Als je een huis voor iemand creëert is dat iemands thuis. Daar moet je je geborgen en op je gemak voelen. Mensen hebben nogal eens de neiging om enorme ruimtes te realiseren, maar prettige ruimtes zijn wel ruimtelijk en  niet overdreven groot en hoog. Met andere woorden: je moet je niet verloren voelen in je eigen huis.”

Daarnaast zijn Derk-jans uitgangspunten: dat het past in de omgeving en dat mensen het snappen. “Er zijn ontzettend veel gebouwen waarvan je je afvraagt hoe het er ooit heeft kunnen komen. Niet iedereen hoeft onze gebouwen mooi te vinden – dat is een kwestie van smaak, maar we proberen wel dingen te maken die iedereen begrijpt. We werken daarom vaak met een landschapsarchitect samen, zo kunnen we een gebouw zorgvuldig in de ruimte neerzetten en ontstaat er interactie tussen binnen en buiten.”

Blik op de toekomst

“Mijn streven is dat we veel zorgvuldiger omgaan met onze omgeving . Dat we gebouwen niet lukraak in het landschap neerzetten, maar dat er aandacht is voor wat je waar bouwt. Er ligt een enorm maatschappelijk vraagstuk. Aan de ene kant zien we een acuut woningtekort en moeten er de komende jaren een miljoen woningen bijgebouwd en/of aangepast worden. Aan de andere kant hebben we te maken met de afname van biodiversiteit, de klimaatopgave en de energietransitie. Dit soort vraagstukken dwingt ons om zorgvuldiger over de ruimtelijke ordening na te denken. Het goede nieuws is: dat kunnen we in Nederland heel goed. We moeten het alleen daadwerkelijk weer met elkaar gaan doen.”

Benieuwd naar de andere partners van Barentsz? Hun voorstelrondje volgt in de komende weken. En als je meer wilt weten over onze houten Barentsz Ontdekkingshuizen, neem dan vooral contact met ons op. 

 

 

 

 

Ontdek de mogelijkheden en realiseer je Barentsz Ontdekkingshuis!