Barentsz in 2023: volle kracht voorop blijven lopen

Barentsz in 2023: volle kracht voorop blijven lopen cover

Barentsz blijft in beweging. Het gaat goed maar het kan altijd beter. Die mentaliteit zit in het dna van de oprichters en het hele team. Bonne Datema, partner bij Barentsz, vertelt over de ambities, uitdagingen en ontwikkelingen voor 2023. “Je kunt je in deze tijd gewoon niet meer permitteren om huizen te bouwen die niet energieneutraal zijn.”

“We hebben inderdaad grote ambities,” steekt Bonne direct van wal. “Barentsz-huizen worden geprefabriceerd in onze fabriek in Letland. Die zit voor het komende jaar al behoorlijk vol, dus we gaan onder de vlag van Nordic Building Systems komend jaar meer productiecapaciteit realiseren. Een deel van het werk besteden we nu uit en we zoeken naar andere fabrieken die we eventueel kunnen overnemen. Snelheid is een van onze belangrijkste speerpunten; een Barentsz-huis staat er binnen 365 dagen, van schets tot sleutel. Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo. We zijn dus ook in Letland flink aan het groeien. We willen, samen met onze Noorse en Letse partners, in een paar jaar uitgroeien tot een van de grootste timber frame factories van Letland. Op die manier vergroten en borgen we onze expertise op het gebied van houtbouw. We leggen ook steeds meer contacten bij de opleidingen en universiteiten ter plaatse. Zo willen we een uitwisseling gaan organiseren van studenten tussen Letland en Nederland.”

Biobased

“Een ander speerpunt van Barentsz is het innovatieve karakter. Dat verbindt ons als team, die pioniersgeest heeft er bij ons allemaal altijd al ingezeten. We zijn nieuwsgierig en constant op zoek naar de slimste oplossing voor onze huizen. Dat is ook de reden geweest dat we er ooit mee zijn begonnen natuurlijk; vanuit onze expertise bijdragen aan het oplossen van een aantal grote uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. De afgelopen jaren hebben we ons daarbij vooral gericht op de energievoorziening, het nul-op-de-meter aspect. We gaan dit jaar onderzoeken hoe we het bio-based karakter van onze huizen kunnen vergroten. Natuurlijk blijven we investeren in kennis en oplossingen voor de energie – want daar gebeurt ook heel veel momenteel – maar we zijn nu ook bezig om te kijken of we bijvoorbeeld dampopen kunnen bouwen in plaats van dampdicht. Daar praten we over met experts uit heel Europa. Het zou betekenen dat we materialen als houtvezel, hennep of vlas kunnen gaan integreren. Hoe meer herbruikbare materialen we kunnen gebruiken, hoe beter!”

Smart grid ready

“Een andere ambitie is om het energiepakket weer een stap verder te brengen. Van zonnepanelen tot warmtepomp en van vloerverwarming tot koeling; alles wordt samen met een engineeringsbedrijf tegen het licht gehouden om te kijken wat we kunnen doen om voorop te blijven lopen. Mijn ambitie is dat alle Barentszhuizen die vanaf 1 januari 2024 gebouwd worden smart grid ready zijn. Dat houdt in dat het energienetwerk moet weten wanneer het stroom moet herverdelen om in de vraag en het aanbod van stroom te kunnen blijven voorzien. Op dit moment is het zo: als je meer produceert dan je gebruikt dan push je energie naar het energienet. Smart grid ready zijn betekent dat je er een batterij-oplossing tussen zet en dat je huis bewust omgaat met de momenten waarop het energie teruglevert. Mede door de salderingsregeling lonen dit soort batterij-oplossingen nog niet voldoende. Ze zijn bovendien nog erg duur. Twee ontwikkelingen zorgen er echter voor dat we het tipping point naderen: net als met zonnepanelen worden de batterijen exponentieel beter, de opslagcapaciteit wordt snel groter en de prijs zal uiteindelijk gaan dalen. Daarnaast wordt de salderingsregeling vanaf 1 januari 2025 vrij snel afgebouwd, tot 65% ineens en daarna in stapjes. Momenteel wordt zelfs volledige afschaffing van de regeling door de politiek besproken. Dus we hebben gezegd: ons huizen moeten zo snel mogelijk klaar zijn voor het slimme netwerk.”

Integratie van de techniek

“In het verlengde hiervan zien we een steeds verdere integratie van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatie (E&W installatie). Die gaan steeds meer met elkaar communiceren voor optimaal comfort en rendement. Je wilt je hele huis met de app kunnen bedienen. Van de verwarming tot de gordijnen en van de verlichting tot de zonnepanelen. Een spannende ontwikkeling die we uiteraard op de voet volgen en waar mogelijk direct toepassen.”

The only way

“Het belangrijkste speerpunt blijft bij ons toch wel kwaliteit in duurzaamheid. Een Barentsz-huis geeft antwoord op de grote maatschappelijke uitdagingen van nu: het is energieneutraal, het is state of the art, het wordt ontwikkeld door een betrouwbare partij, het wordt snel en duurzaam gerealiseerd en het is van hernieuwbare bouwmaterialen gemaakt. Twintig, vijfentwintig jaar geleden was duurzaamheid nog een beetje goedbedoeld amateurisme. Maar je kunt je in deze tijd gewoon niet meer permitteren om huizen te bouwen die niet energieneutraal zijn. Mensen vragen erom, de politiek vraagt erom, moeder natuur vraagt erom. Het is de enige manier van toekomstbestendig bouwen. Het is the only way.”

Een warme jas

“We investeren sinds dag één veel tijd en geld in het vinden van de beste oplossingen om duurzaamheid en kwaliteit van wonen te integreren. Na ruim zeven jaar Barentsz-huizen ontwikkelen durven we onszelf dan ook in alle bescheidenheid wel expert op het gebied van prefabricage in houtbouw, slimme energie-oplossingen, wooncomfort en design te noemen. Ik zeg het al zeven jaar: een Barentsz-huis moet voelen als een warme jas. En dat is eigenlijk nog steeds de kern.”

Ontdek de mogelijkheden en realiseer je Barentsz Ontdekkingshuis!